Finn riktig oppgave for riktig medarbeider


Før i tiden ble personalstyring praktisert på en annen måte. En oppgave eller en stilling ble beskrevet, hvor man håpet på at den beste kandidaten skulle fylle den definerte rollen. Dette var lenge ansett som en selvskreven og åpenbar måte å finne riktig medarbeider på. En viktig del av personalstyring var å forsøke å finne riktig medarbeider for definert rolle. I dagens markedsplass er dette ikke lengre en effektiv eller hensiktsmessig måte å rekruttere medarbeidere på, da det ikke er effektiv å først definere en oppgave, og deretter finne riktig person. Vi anser det som mer lønnsomt å gjøre det motsatte i størst mulig grad: finne riktig oppgave for riktig medarbeider.


Å opprette en stillingsbeskrivelse eller en profil over en tenkt kandidat som skal ta for seg den ønskelig oppgave eller å tre inn i en nyopprettet stilling, er ikke nødvendigvis en uegnet måte å finne en medarbeider på. Likevel anser vi at det er mer å tjene på å være fleksibel. De fleste vil være enige i at intern rekruttering ofte er foretrukket over ekstern rekruttering. Det er mer kostnadseffektiv, og hvis det finnes en mulighet for karrierefremgang intern, kan dette være en motiverende faktor for de ansatte. Med dette utgangspunktet blir det mer produktivt å se nærmere på hva slags oppgaver hver enkelt ansatt kan ta ansvar for, og hvilke steg de kan ta i karrieren fremfor å beskrive den perfekte rollen for en hypotetisk kandidat.

Dra full nytte av arbeidsstyrkens kompetanse

Vi har nå i en lengre tid vært inne i en ustabil og uforutsigbar hverdag. Det har sjeldent vært mer krevende å drive en bedrift i Norge enn det er akkurat nå. Det dukker stadig opp nye og uventede omstendigheter så å si uten forvarsel. Det er essensielt å klare å omstille driften på kort tid. Det blir dermed mer fordelaktig å finne riktige oppgaver for de riktige medarbeiderne enn å tenke motsatt. For uansett hva slags omstilling man setter i gang med – enten ved å dra nytte av nye muligheter, eller som respons på komplikasjoner og utfordringer – så er det mange fordeler på å rekruttere internt. Det kan være fordelaktig å se på hva ens ansatte kan gjøre og hvilke oppgaver, samt roller man kan fylle med de nåværende ansatte. Dette kan være en langt mer effektiv måte å finne riktig medarbeider på, fremover å beskrive en hypotetisk stilling, og deretter forsøke å fylle.

Staffers’ organisasjonsnettverk kan være løsningen  

Hvordan kan man dermed på en enkel og uproblematisk måte gjøre bedriften i stand til å dra full nytte av den nåværende arbeidsstyrkens kompetanse? 

Hvordan finne riktig oppgave til riktig medarbeider?Svaret kan gjerne være et organisasjonsnettverk. Innenfor et slikt system, av den typen vi leverer her hos Staffers, får hver enkelte ansatt en fullstendig profil. Den inneholder komplett informasjon om all kompetanse den ansattes har, og ikke bare informasjon som er direkte relevant for den nåværende stillingen. Dette gjør bedriften i stand til å skreddersy muligheter som passer best til eksisterende, intern kompetanse.

You might also like...

More posts
arrow

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.

Intern mobilisering i bedriften kan automatiseres – hvilke fordeler gir det?

Enklere forflytning og utlån av ansatte på tvers av avdelinger effektiviserer driften for din bedrift, men rent praktisk har det ikke vært så lett da systemer man benytter seg av for å ivareta god planlegging og struktur ikke nødvendigvis tar hensyn til dette behovet. Men hva om du hadde en tjeneste som kan automatisere denne prosessen, og gi deg bedre innsikt og god flyt ved å komplementere de verktøy du allerede bruker i dag?