Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?

Løsningen ligger nærmere enn man kanskje skulle tro. Ved å la ansatte jobbe på tvers av avdelinger i bedriften optimaliserer man kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. For å få til dette i praksis må man som bedrift legge til rette for intern mobilisering, det må bli enklere å la ansatte jobbe på tvers av ulike avdelinger i bedriften - med alt det innebærer av administrasjon, kommunikasjon, og andre praktiske hensyn.

Sentraliser kommunikasjonen og optimaliser ressursene dine.

For å lykkes med intern mobilisering behøver man en god kommunikasjonskanal mellom ledere fra en avdeling og ansatte i en annen avdeling. Mange ledere bruker i dag mye tid på å ringe og sende meldinger til personer de kjenner til som kanskje kan jobbe litt ekstra, uten at dette er satt i system eller oppleves særlig effektivt.

Staffers interne nettverk forenkler hele denne prosessen ved å sentralisere kommunikasjonen i bedriften slik at du kommer i kontakt med riktig kompetanse internt i egen bedrift - raskere og enklere. Som leder kan du publisere ledige vakter på Staffers som ansatte i hele organisasjonen kan melde seg til, du kan be om spesifikk kompetanse, eller gå i direkte dialog med de ansatt profiler som har riktig kompetanse, erfaring, og ledig kapasitet. Gjennom et internt nettverk effektiviserer man intern mobilisering, både når det kommer til kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger.

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plug-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer).

Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

Staffers - et nettverk av muligheter.

You might also like...

More posts
arrow

Finn rett person til rett oppgave internt i egen bedrift – enklere og raskere.

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. I stedet for å ringe rundt til flere medarbeidere og ledere på tvers av avdelinger, hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?