Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Dersom hotellet du jobber på mangler to personer til et par vakter eller et par uker grunnet sykefravær eller fordi det er en meget travel periode, kan det tenkes at et annet hotell i samme region opplever et mindre behov grunnet lavere belegg?  Hva om man da kunne låne ut personale mellom ulike hoteller innenfor samme kjede slik at man dekker inn vakter der behovet er størsttil enhver tid?

Tidligere har man kanskje løst slike utfordringer ved å ringe rundt til ekstrahjelper for å dekke inn vakter for så å finne ut at de ikke har ledig kapasitet, eller leie inn personale via eksterne bemanningsbyråer. Dette oppleves ofte som meget tidkrevende og lite effektivt.

 

Med Staffers for Hospitality kandu løse dine bemanningsbehov ved å bygge din egne interne vikarpool. Staffers er en HR plugg-in som sentraliserer kommunikasjonen internt, og gjør mobilisering av ansatte mellom avdelinger enklere. I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all kompetanse på tvers av hele organisasjonen. Slik kan man fylle enhver rolle på kort tid ved å hente inn riktig kompetanse fra hele organisasjonen, til kortvarige oppdrag eller lengre prosjekter. Og dersom man vanligvis har leid inn personale fra bemanningsbyråer eksternt til å ta ekstra vakter i forbindelse med travle perioder eller sykefravær kan man nå benytte Staffers som sin egne vikarpool som alle avdelingsledere har tilgang til. Dette bidrar til øktproduktivitet i hele bedriften og gir dine ansatte flere muligheter.

Hotellkjeder med flere hoteller innenfor samme by eller region kan dra stor nytte av å mobilisere personalressurser mellom de ulike hotellene.

 

Staffers komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Managementsystemer, Vaktplanlegging systemer) og vil gjøre din hverdag langt enklere. Vil du vite mer om Staffers for Hospitality? Kontakt oss her.

  

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?

Hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell?

Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Vi opplever nå en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?