Strukturell smidighet - essensielt for å takle kriser

Det kommer neppe som en overraskelse på noen at alle slags norske bedrifter nå ser seg omkring etter måter å heve egen evne til å takle kriser på. Ingen hadde forventet at vi skulle tre inn i en hverdag hvor omstendighetene som styrer driften av alle slags næringer snus på hodet med jevne mellomrom. Men det er faktisk slik virkeligheten vi lever i i dag er. Nye restriksjoner og regler annonseres på kort sikt. Selv når de en gang heves, vil vi befinne oss i et landskap vi aldri har sett før. Hvordan vil økonomien stå seg etter at den akutte krisen ligger bak oss? Hvilke markeds sektorer vil vende tilbake der de var før? Hvilke vil komme styrket utav det hele? Hvilke vil ikke lenger ha grunnlag for å drive videre?

Uansett hva slags bedrift man driver, vil man oppleve alvorlig turbulens for tiden. Enten direkte eller indirekte. Ingen er uberørte av situasjonen som preger så å si alle aspekter av økonomien – i Norge og verden. Er det en ting vi har lært så langt av denne merkelige epoken i vært samfunn og vår økonomi, så er det at organisasjoner som har vist seg å være smidige har klart seg best. Har man en rigid struktur blir man per definisjon mindre omstillingsdyktig. Det lønner seg å fremvise smidighet når man skal møte utfordringer som kommer brått og uventet på.

Se muligheter – ikke bare utfordringer

Strukturell smidighet kan dreie seg om flere punkter. For eksempel evnen til å levere nye varer eller tjenester, eller det å være i stand til å møte hurtig vekst i etterspørsel eller kraftig fall i omsetningen på kort tid. Men kanskje viktigst er det å vise smidighet innenfor måten man håndterer eget personale på. Her snakker vi for eksempel om intern mobilitet. Vi har sett at organisasjoner som på en effektiv og hurtig måte har vært i stand til å dra full nytte av stabens kompetanse – gjerne i nye roller, innenfor nye team – har klart å omstille seg bedre. Nye oppgaver dukker opp som resultat av omstilling.Da er det mye å spare ved å kunne hente inn kompetanse internt, uten å måtte ty til ekstern rekruttering. Klart det også er mye å tjene her på å slippe å permittere ansatte til fordel for å gi dem nye oppgaver som de har kompetanse til å løse.

Et organisasjonsnettverk kan være svaret

En måte å gjøre sin organisasjonsstruktur mer smidig på er ved å benytte et organisasjonsnettverk. Det gjør det mulig å gi alle ens ansatte en komplett profil. Den gir et bilde av hvert individs egenskaper, profesjonelle bakgrunn, utdanning, kvalifikasjoner og mer. Siden nettverket er søker vennlig, kan man nå på svært kort tid finne den kompetansen man behøver innenfor ens eksisterende personale. Man kan bygge nye team, skape nye oppgaver og vokse bedriften i henhold til all den kompetansen man sitter inne med. Klart dette øker selskapets smidighet og evne til å takle en turbulent hverdag. Her hos Staffers leverer vi et organisasjonsnettverk som passer for alle slags bedrifter.

You might also like...

More posts
arrow

Hva er et organisasjonsnettverk og hvordan fungerer det?

Et organisasjonsnettverk gir bedrifter fullt utbytte av hele personalets kompetanse, og dermed økt fleksibilitet. Et stort pluss i uforutsigbare tider. Ansatte nyter også sjansen til å gå inn i flere relevante roller, og økt intern mobilitet.

Finn rett person til rett oppgave internt i egen bedrift – enklere og raskere.

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. I stedet for å ringe rundt til flere medarbeidere og ledere på tvers av avdelinger, hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?