For mange bedrifter ble digitaliseringen av arbeidsplassen tvunget gjennom under pandemien,og for de aller fleste blir det vanskelig å gå tilbake til den samme hverdagen man hadde før. Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Og snart to år senere operer vi nå i en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?  

Teknologi som tilrettelegger for en ny hybrid arbeidsmodell hos dine kunder

Når man jobber med fasilitetstjenester i en ny hybrid arbeidsmodell er det viktigere enn noensinne å sikre gode rutiner og oppfølging, kommunikasjon og effektivitet. Vedå omfavne ny teknologi og ta i bruk verktøy som legger til rette for at ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte – uansett lokasjon, har du kommet langt på vei. I Staffers tror vi på teknologi som tilrettelegger for muligheter og verdiskapning.  Ved å ta i bruk en teknologi som sentraliserer kommunikasjonen og legger til rette for mobilisering av ansatte mellom avdelinger og/eller lokasjoner sikrer du gode rutiner ute hos dine kunder, effektiviserer driften, og samtidig gir dine ansatte flere muligheter internt.

Det er dette løsningen Internt Nettverk fra Staffers hjelper bedrifter innen Facility Management med – sentralisere kommunikasjonen internt, mobilisering av ansatte på tvers av organisasjonen, og sikre gode rutiner ute hos kundene.

I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all tilgjengelig kompetanse i bedriften, man kan kommunisere med alle ansatte i alle avdelinger om ledige vakter som må fylles ute hos de ulike kundene og hvilke rutiner som skal følges, og man har full oversikt over hvilke lokasjoner ansatte jobber på til enhver tid.  Duvil oppleve at det er effektivt og fleksibelt, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Staffers Interne Nettverk er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer, Vaktplanlegging systemer). Vil du vite mer om hvordan et internt nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her for en demo.

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Butikkjede med flere avdelinger innen samme region? Slik mobiliserer du ansatte på tvers av avdelinger.

Uansett hvor godt man planlegger for travle perioder som krever ekstra ressurser kan det komme en fraværsmelding som gjør at du allikevel får et akutt behov for ekstra bemanning, og du må løse det på kort tid. Hva om man kunne komme i kontakt med alle tilgjengelige ressurser, på tvers av flere avdelinger, på et og samme sted?

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?