Hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell?

For mange bedrifter ble digitaliseringen av arbeidsplassen tvunget gjennom under pandemien,og for de aller fleste blir det vanskelig å gå tilbake til den samme hverdagen man hadde før. Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Og snart to år senere operer vi nå i en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?  

Teknologi som tilrettelegger for en ny hybrid arbeidsmodell hos dine kunder

Når man jobber med fasilitetstjenester i en ny hybrid arbeidsmodell er det viktigere enn noensinne å sikre gode rutiner og oppfølging, kommunikasjon og effektivitet. Vedå omfavne ny teknologi og ta i bruk verktøy som legger til rette for at ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte – uansett lokasjon, har du kommet langt på vei. I Staffers tror vi på teknologi som tilrettelegger for muligheter og verdiskapning.  Ved å ta i bruk en teknologi som sentraliserer kommunikasjonen og legger til rette for mobilisering av ansatte mellom avdelinger og/eller lokasjoner sikrer du gode rutiner ute hos dine kunder, effektiviserer driften, og samtidig gir dine ansatte flere muligheter internt.

Det er dette løsningen Internt Nettverk fra Staffers hjelper bedrifter innen Facility Management med – sentralisere kommunikasjonen internt, mobilisering av ansatte på tvers av organisasjonen, og sikre gode rutiner ute hos kundene.

I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all tilgjengelig kompetanse i bedriften, man kan kommunisere med alle ansatte i alle avdelinger om ledige vakter som må fylles ute hos de ulike kundene og hvilke rutiner som skal følges, og man har full oversikt over hvilke lokasjoner ansatte jobber på til enhver tid.  Duvil oppleve at det er effektivt og fleksibelt, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Staffers Interne Nettverk er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer, Vaktplanlegging systemer). Vil du vite mer om hvordan et internt nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her for en demo.

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Finn rett person til rett oppgave internt i egen bedrift – enklere og raskere.

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. I stedet for å ringe rundt til flere medarbeidere og ledere på tvers av avdelinger, hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?

Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?