Effektiv og fleksibel rekruttering i en usikker tid

                                                  Effektiv og fleksibel rekruttering i en usikker tid

Er det ett ord som beskriver den pågående situasjonen i utelivsbransjen, er det usikkerhet. Korona krisen har ført til store omveltninger for stort sett alle markeds sektorer i norsk næringsliv. Kanskje aller mest utsatt har utelivsbransjen blitt.

Allerede nå ser vi konsekvensene. Konkurstallene er stygge. I juni ble det rapportert om 72,4% flere konkurser i bransjen enn på tilsvarende tid i fjor. Og selv i 2019, før noen hadde hørt om korona viruset, var det høyere konkurstall enn på mange år. Mer enn 100 restauranter har blitt lagt ned i 2020, og etter en sommer med rekordlav omsetning stort sett over hele fjøla, vil nok flere og flere serveringssteder se seg nødt til å stenge dørene for godt utover høsten.

Dette er en påkjenning for eiere og ansatte. Det er vanskelig å legge planer når man ikke vet hvorvidt gjestene vil ønske eller ha lov til å vende tilbake i samme grad som før. I en så usikker tid blir det viktigere enn noensinne å kunne være fleksibel når det gjelder rekruttering. Rekruttering etter behov blir fundamentalt.

Nye restriksjoner med kort varsel

Er det noe vi har sett så langt i håndteringen av korona, så er det at det har blitt vanskeligere enn noensinne å legge langsiktige planer. Hvor mange ansatte vil man trenge å ha i arbeid neste uke? Neste måned? Kommer det nye, strengere regler? Vil åpningstidene måtte reduseres, hva med kapasiteten?

Allerede har flere lokale myndigheter sett seg nødt til å pålegge utelivsbransjen spesifikke restriksjoner. Dette har gang på gang blitt gjort på kort varsel. At det ble slutt på alkoholservering etter midnatt ble annonsert bare timer før ordningen trådte i kraft.

Selvsagt er dette belastende for eiere og ansatte. Man blir tvunget til å tilpasse skift og bemanning så å si uten forvarsel. Hvem vet hva som venter lenger frem i tid.Allerede ser vi økende smitte tall etter ferieavviklingen. Hva med den forventede smitte oppblomstringen mange har varslet i vinter?

Fleksible personalløsninger er viktigere enn noensinne

Alt dette gjør det viktig å kunne hente inn staben som behøves på en fleksibel måte. Å kunne møte rekrutteringsbehovene når de melder seg på kort tid er essensielt for å takle denne nye virkeligheten i bransjen.

Derfor har Staffers en løsning som egner seg godt i usikre tider. Staffers gjør selskaper i hotell-, utelivs- og restaurantbransjen i stand til å finne kvalifiserte og erfarne yrkesutøvere på kortere eller lengre kontrakter. Selskapets app gjør det mulig å hente inn den staben som behøves på kort varsel.

Staffers har brukervennlige løsninger som byr på sjansen til å gjennomføre hele rekrutteringsprosessen digitalt. Legg ut en annonse, let gjennom relevante kandidater og gjennomfør videointervjuer. Alt sammen kan gjøres eksternt, uten ansikt til ansikt kontakt. Nok et stort pluss i disse korona tider. Det samme kan trygt sies om at Staffers er opptil 50% mer kostnadseffektivt enn å gå gjennom rekrutteringsbyråene.

You might also like...

More posts
arrow

Vil julebordsesongen bli offer for korona? | Staffers

Julebordsesongen kan bli innskrenket eller t.o.m. avlyst av koronahensyn. Uansett utfall, byr situasjonen på utfordringer for bemanning i restaurantbransjen.

Effektiv og fleksibel rekruttering i en usikker tid

Koronakrisen har ført til usikre tider i restaurant- og utelivsbransjen. Det gjør det viktigere enn noensinne med effektiv og fleksibel bemanning.